top of page
file0002105744490-1024x768.jpg

FISKE

Ørretfiske på Herjangen Grunneierlags område omfatter vannene Skallvann, Gåsvann, Langvann, Båtvann, Storelva, Isaksentjønna, Treholmtjønna og langs Maridalselva.


Det gis rett til fiske med stang, sluk, snøre, mark, dubb og flue (max. 3 fluer).

Båt er tillat bare for grunneiere og hytteeiere.

fluer.jpg

KULTIVERING

LANGVANNET

I flere år har vi drevet med utsetting av fisk i Langvannet. Dette var er et kultiveringsprosjekt i samarbeid med Narvik Jeger & Fisk og Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet er fullført, og brukere av vannet kan registrere bedring av fiskestørrelse og mengde.


Det blir spennende å følge den videre utvikling av fiskebestanden, og grunneierlaget er klar på å starte tiltak om det viser seg nødvendig.


Langvannet er ikke spesielt godt når det gjelder egenproduksjon av yngel. Dette skyldes nybygging av E 10 over Langvassdalen og at bekkeløpet som går fra nordsiden ikke skikkelig utbedret.

GÅSVATNET

Grunneierlaget har satt i gang rydding  av elveløpet som forbinder Gåsvatnet med Lille Skallvatnet. Elveløpet var delvis gjengrodd av greiner, mose m.m. Det er stor sannsynlighet at dette har hindret oppgang fra Lille Skallvatnet.


Den fisken som ble tatt var i meget god kondisjon; rød og fin i fisken, og hunnfisken var full av rogn. Med tank på det som ble observert, er tilstanden i Gåsvatnet god.

fiskeyngel.jpg

PRISER FISKEKORT

  • Sesongkort, en person, kr. 200

  • Sesongkort, familie (barn under 18 år), kr. 250

  • Ukekort, en person, kr. 100

  • Ukekort, familie, kr. 130

  • Dagskort, kr. 40

Svaner.jpg

REGLER FOR FISKE

  • Båt er tillat bare for grunneiere og hytteeiere

FISKEKORT KJØPES HOS

  • Asløv Jørgensen, Herjangen 202, tlf 915 77 769

  • iNatur

bottom of page