Funn av død elg ved Djupelva

Tirsdag 21 oktober fant turgåere den døde elgoksen i Djupelva ved Båtvannet. Etter undersøkelser med viltnemda finner vi at det har vært en påkjørsel ved E10, Knivslira, for ca en uke siden.

I følge opplysninger vi har innhentet ble det ikke iverksatt ettersøk. Det med grunnlag i uttalelser fra sjåfør og hans observasjon av det påkjørte dyret etter kollisjon.


Grunneierlaget finner denne avgjørelsen merkelig og beklager at det ikke ble iverksatt ettersøk. Vårt elgjaktlag var i terrenget og kunne øyeblikkelig startet søk


Bildene viser den meget krevende jobben å få det tunge dyret opp av elva som var tilfrosset med ca 15 cm. Antatt vekt på oksen var 250 kg.

Vi takker elgjegerne våre for bistand!