Siste nytt fra grunneierlaget:

Ny bru over Storelva

Det er utført forberedende jobb og frakt av bru bjelker til ny bru over Storelva. Grunnen til at det bygges ny bru, er for å

Les mer »

Ny bu i Maridalen

  Herjangsfjellet tur og løypelag har i samarbeid med Herjangsfjellet hytteforening bygd i flott hytte/ bu som kan benyttes av alle. Den er bygget på

Les mer »

Elgkadaver

Et stykke nedfor Varden på Evenes-siden ligger det en død elgokse.  Da oksen ble funnet var den avmagret og ille tilredt og ble avlivet av

Les mer »

Brubygging over Djupelva

Herjangsfjellet tur og løypelagbygger bru over Djupelva for å kunne krysse elva med tråkkemaskin når det er milde ettervintre. Les byggedagboka: Byggedagbok bru Djupelva høst

Les mer »