Årets utbytte

juni 22, 2017 kirsti

Ved en inkurie ble årets utbytte utbetalt i henhold til skyldøre og ikke etter areal, slik årsmøtet vedtok for 2 år siden.  Dette har medført at noen har fått for lite utbetalt, mens andre har fått for mye utbetalt.

De som har fått for lite utbetalt, vil få det resterende utbetalt pr. omgående.  De som har fått for mye utbetalt vil få avregnet dette mot neste års utbytteutbetaling.

 

Styret beklager det inntrufne.