top of page
  • admin870864

Død elg ved Djupelva

Tirsdag 21. oktober fant turgåere den døde elgoksen i Djupelva ved Båtvannet. Etter undersøkelser med viltnemda finner vi at det har vært en påkjørsel ved E10, Knivslira, for ca en uke siden.


I følge opplysninger vi har innhentet ble det ikke iverksatt ettersøk. Det med grunnlag i uttalelser fra sjåfør og hans observasjon av det påkjørte dyret etter kollisjon.

Grunneierlaget finner denne avgjørelsen merkelig og beklager at det ikke ble iverksatt ettersøk. Vårt elgjaktlag var i terrenget og kunne øyeblikkelig startet søk

Bildene viser den meget krevende jobben å få det tunge dyret opp av elva som var tilfrosset med ca 15 cm. Antatt vekt på oksen var 250 kg.


Vi takker elgjegerne våre for bistand!
33 visninger

Siste innlegg

Se alle

Elgkadaver

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page