top of page
  • admin870864

Ekskrementer fra bjørn

En av de sju avføringsprøvene som har vært til analyse etter funn i fjellene rundt Narvik, viste at bjørn har vært på ferde.


– En prøve fra Herjangsfjellet var positiv, forteller rovviltkontakt Egil Sletteng.


Flere prøver av avføring fra dyr ble overlevert rovviltkontakten i høst. Det vil si i perioden fra 15. september til 4. august. De ble innsendt for å få avklart om det var snakk om bjørn eller andre dyr. Resultatet er altså at en av dem er positiv.


De seks andre har han ingen andre opplysninger om enn at det ikke er bjørn, eller at DNA’et i prøvene er «ikke fungerende». Det betyr at tre av prøvene var ødelagt av frost eller av andre forhold, og ikke lot seg analysere. De tre siste er analysert, og det er fatslått at de ikke fra bjørn. Hvilke andre dyr det kan være snakk om, er ikke nærmere undersøkt.


– Nå vil vedkommende som sendte inn prøvene bli oppringt, sier Sletteng som ikke vil angi nærmere hvor funnet er gjort, annet enn at det er på Herjangsfjellet. Det vil si et sted på strekningen mellom Holmvannet og Trollhøgda campingplass vest for Bjerkvik.

På spørsmål om hvor overraskende funnet er, svarer han:


– Ut fra at det ble skutt en bjørn i Evenes i vår, er det ikke så veldig overraskende.

Den bjørnen ble skutt 11. juni. Avføringen ble altså funnet utpå høsten.


Etter en nærmere sjekk med Statens naturoppsyn, SNO, kan Sletteng fortelle at det også har vært forsøkt å finne ut om avføringen som er sendt inn fra Herjangsfejellet, stammer fra dyret som ble felt i Evenes.


Innlegg fra Fremover 17.02.20
20 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page