Elgjakt

Vi har i lang tid drevet organisert elgjakt i regi av  Bakkejord Grunneierlag og Herjangen Grunneierlag.

Etter sammenslåing av lagene, ble vi mer bevisst arbeidet med uttak av riktige dyr.

Det ble i tidligere år felt store dyr, noe som etter hvert viste seg å slå negativt ut for bestanden i området.


Grunneierne jaktet tidligere på fjellet, men etter hvert ble det klart at vi valgte å selge jakta under egen kontroll og oppfølging.

Herjangen grunneierlag var det første grunneierlag i Ofoten som startet med utarbeidelse av driftsplan for viltpleie og avskyting.


I dag drives avskyting etter nøye oppsett av avskytingsplaner og samarbeide i driftsplanområdet Vald NORD-VEST – BHSPB.

Dette er et samarbeid mellom Herjangen, Skau, Prestjord og Bjerkvik grunneierlag, og ledes av et eget styre som forvalter avskytinga etter forvaltningsplan for Narvik Kommune.

Småviltjakt

 • Småviltjakt omhandler rype, orrfugl, hare og rev.
 • Det åpnes for en begrenset jakt på rype i 2021.
 • I perioder har det blitt beskattet for hardt, spesielt på orrfugl og rype, noe som har ført til at vi har sett oss nødt til å frede disse artene i lange perioder.
 • I dag jaktes det etter begrensninger, bag limit, på orrfugl, og for 2021 åpner vi også for en begrenset jakt på rype.  Dette krever seriøsitet fra jegerne om at satte regler følges og at det sendes fellingsrapport til Grunneierlaget.
 • All jakt på Herjangsfjellet følges nøye av Grunneierlaget, og vi vil på kort varsel gjøre tiltak for å sikre bestandene.

Jaktperioder

  • Ryper: Jakttid 10. – 24. september. Bag limit 2 ryper pr. dag, 6 ryper for sesongen.
  • Orrfugl: Jakttid 10. – 24. september og 1. november – 23. desember. Bag limit 1 fugl pr. dag, 2 fugler for sesongen.
  • Hare: Jakttid i henhold til jakttidsbestemmelsene for denne arten.
  • Rev: Jakttid i henhold til jakttidsbestemmelsene for denne arten.
  • Tiur: Totalfredet.

              Vi gjør oppmerksom på at all småviltjakt ikke er tillatt i elgjaktperioden fra 25. september til 31. oktober.

 

Regler for småviltjakt

All småviltjakt er forbudt under elgjakten.
Informasjon legges ut kontinuerlig under jakt-perioden.

Kjøp av jaktkort:

Asløv Jørgensen, Herjangen 202, tlf 915 77 769