Styret

Helge Harjang

Leder

Tlf. 951 65 955

Margareth Martinussen

Nestleder

Tlf. 975 44 820

Jens Dagfinn Olsen

Kasserer

Tlf. 952 54 950

Asløv Jørgensen

Styremedlem

Tlf. 915 77 769

Ole-Rolf Ingebrigtsen

Styremedlem

Tlf. 906 85 147

Inge Ingvaldsen

Varamedlem

Tlf. 412 16 618

Thordis Johansen

Varamedlem

Tlf. 905 23 239