Ny bru over Storelva

Det er utført forberedende jobb og frakt av bru bjelker til ny bru over Storelva. Grunnen til at det bygges ny bru, er for å kunne kjøre trygt med tråkkemaskin og forlenge skisesongen med gode løyper.

Jobben startet på ettervinteren med innkjøring av bjelkene. All jobb er utført av dugnadsgjengen i Herjangen Tur og Løypelag.

Sommerbildene er av grunneiere på befaring av prosjektet. Grunneiere her er Bertheusens arvinger, Inge Ingvaldsen og Lasse Gåre Iversen.

Muskeg trekker inn bjelkene på sleder.
Her er bjelkene plassert over elva.
Klar for sommerjobben.
Fra v/ Lasse Gåre Iversen, bak Bent B Olsen, Håvard Ingebrigtsen, bak Mats Jørgensen, Terje Johnsen, Torbjørn Sneve, og Jan Hugo Johnsen.
Her diskuteres høyden på brua.