Elgkadaver

Et stykke nedfor Varden på Evenes-siden ligger det en død elgokse.  Da oksen ble funnet var den avmagret og ille tilredt og ble avlivet av jegere.  Viltnemda i Evenes er varslet.

Sannsynligvis har oksen vært i kamp med en annen og større okse etter skadene å dømme.

Dyret vil ikke bi hentet ut.  Natures eget «renovasjonsvesen» vil stå for «oppryddingen».

Dette til orientering til de som måtte finne kadaveret.