Langvannet

Gåsvatnet

 • I flere år har vi drevet med utsetting av fisk i Langvannet.
 • Det var er et kultiveringsprosjekt i samarbeid med Narvik Jeger & Fisk og Fylkesmannen i Nordland.
 • Prosjektet er fullført, og brukere av vannet kan registrere bedring av fiskestørrelse og mengde.
 • Det blir spennende å følge den videre utvikling av fiskebestanden, og grunneierlaget er klar på å starte tiltak om det viser seg nødvendig.
 • Langvannet er ikke spesielt godt når det gjelder egenproduksjon av yngel.
 • Dette skyldes nybygging av E 10 over Langvassdalen og at bekkeløpet som går fra nordsiden ikke skikkelig utbedret.
 • Grunneierlaget har satt i gang rydding  av elveløpet som forbinder Gåsvatnet med Lille Skallvatnet.
 • Elveløpet var delvis gjengrodd av greiner, mose m.m.
 • Det er stor sannsynlighet at det har hindret oppgang fra Lille Skallvatnet.
 • Den fisken som ble tatt var i meget god kondisjon; rød og fin i fisken, og hunnfisken var full av rogn.
 • Med tank på det som ble observert, er tilstanden i Gåsvatnet god.

Langvannet

Gåsvatnet

 • I flere år har vi drevet med utsetting av fisk i Langvannet.
 • Det var er et kultiveringsprosjekt i samarbeid med Narvik Jeger & Fisk og Fylkesmannen i Nordland.
 • Prosjektet er fullført, og brukere av vannet kan registrere bedring av fiskestørrelse og mengde.
 • Det blir spennende å følge den videre utvikling av fiskebestanden, og grunneierlaget er klar på å starte tiltak om det viser seg nødvendig.
 • Langvannet er ikke spesielt godt når det gjelder egenproduksjon av yngel.
 • Dette skyldes nybygging av E 10 over Langvassdalen og at bekkeløpet som går fra nordsiden ikke skikkelig utbedret.
 • Grunneierlaget har satt i gang rydding  av elveløpet som forbinder Gåsvatnet med Lille Skallvatnet.
 • Elveløpet var delvis gjengrodd av greiner, mose m.m.
 • Det er stor sannsynlighet at det har hindret oppgang fra Lille Skallvatnet.
 • Den fisken som ble tatt var i meget god kondisjon; rød og fin i fisken, og hunnfisken var full av rogn.
 • Med tank på det som ble observert, er tilstanden i Gåsvatnet god.