Regler for småviltjakt

  • All småviltjakt er forbudt under elgjakten.
  • Informasjon legges ut kontinuerlig under jaktperioden.

      Jakttkort kan kjøpes hos:

  • COOP Extra, Bjerkvik
  • Asløv Jørgensen, Herjangen 202, tlf 915 777 69.
Ryper: Jakttid 10.09 - 23.12. Bag limit 3 fugler pr. dag pr. jeger.
Orrfugl: Jakttid 01.11 - 23.12. Bag limit 1 fugl pr. dag pr. jeger.
Hare: Jakttid i henhold til jaktbestemmelsene for denne arten.
Rev: Jakttid i henhold til jaktbestemmelsene for denne arten.
Tiur: Totalfredet!

Regler for småviltjakt

  • All småviltjakt er forbudt under elgjakten.
  • Informasjon legges ut kontinuerlig under jaktperioden.

Jakttkort kan kjøpes hos:

  • COOP Extra, Bjerkvik
  • Asløv Jørgensen, Herjangen 202, tlf 915 777 69.
Ryper: Jakttid 10.09 - 23.12. Bag limit 3 fugler pr. dag pr. jeger.
Orrfugl: Jakttid 01.11 - 23.12. Bag limit 1 fugl pr. dag pr. jeger.
Hare: Jakttid i henhold til jaktbestemmelsene for denne arten.
Rev: Jakttid i henhold til jaktbestemmelsene for denne arten.
Tiur: Totalfredet!