Elgjakt

Vi har i lang tid drevet organisert elgjakt i regi av  Bakkejord Grunneierlag og Herjangen Grunneierlag.

Etter sammenslåing av lagene, ble vi mer bevisst arbeidet med uttak av riktige dyr.

Det ble i tidligere år felt store dyr, noe som etter hvert viste seg å slå negativt ut for bestanden i området.


Grunneierne jaktet tidligere på fjellet, men etter hvert ble det klart at vi valgte å selge jakta under egen kontroll og oppfølging.

Herjangen grunneierlag var det første grunneierlag i Ofoten som startet med utarbeidelse av driftsplan for viltpleie og avskyting.


I dag drives avskyting etter nøye oppsett av avskytingsplaner og samarbeide i driftsplanområdet Vald NORD-VEST – BHSPB.

Dette er et samarbeid mellom Herjangen, Skau, Prestjord og Bjerkvik grunneierlag, og ledes av et eget styre som forvalter avskytinga etter forvaltningsplan for Narvik Kommune.

Småviltjakt

Småviltjakt omhandler rype, orrfugl, hare og rev.

Tiur er totalfredet, og jakta på orrfugl er begrenset fra høst og avsluttes ved juletider.

Jakt på rype er ikke tillat i 2020.

I perioder har det blitt beskattet for hardt, spesielt på orrfugl og rype, noe som har ført til at vi har sett oss nødt til å frede i lange perioder.


I dag jaktes det etter begrensninger, bag limit, på orrfugl, noe som krever stor seriøsitet fra jegere om at satte regler følges og at det sendes fellingsrapporter som er pålitelige.


All jakt på Herjangsfjellet blir nøye fulgt av grunneierlaget, og vi vil på kort varsel gjøre tiltak for å sikre bestandene.

Jaktperioder

OrrfuglJakttid 01.11 – 23.12. Bag limit 1 fugl pr. dag pr. jeger.

Ryper:   Ikke tillat i sesongen 2020.

Hare:     Jakttid i henhold til jaktbestemmelsene for denne arten.

Rev:       Jakttid i henhold til jaktbestemmelsene for denne arten.

Tiur:       Totalfredet!

Regler for småviltjakt

All småviltjakt er forbudt under elgjakten.
Informasjon legges ut kontinuerlig under jakt-perioden.

Kjøp av jaktkort:

COOP Extra, Bjerkvik
Asløv Jørgensen, Herjangen 202, tlf 915 777 69