Herjangen Grunneierlag SA

Fiske, fangst og naturopplevelser

Årsmøtet avholdes årlig og senest innen utgangen av mars måned i følge vedtektenes § 7.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 14 dager før møtet.

Herjangen Grunneienlag SA, Moveien 15, 8520 Ankenesstrand, Tlf. 951 65 955