Årsmøte

  • Årsmøtet avholdes årlig og senest innen utgangen av mars måned i følge vedtektenes § 7.
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før møtet.

Årsmøte

  • Årsmøtet avholdes årlig og senest innen utgangen av mars måned i følge vedtektenes § 7.
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 14 dager før møtet.