Rype- og småviltjakt 2019

september 4, 2019 kirsti

På grunn av dårlig resultat ved rype telling er det ikke tillatt med rypejakt i sesongen 2019.

Det er åpnet for orrfugl og hare jakt fra 10 september.

Småviltjakt stoppes fra 25 september og så lenge elgjakten pågår.

Det informeres på hjemmesiden når elgjakten er ferdig.

Småviltjakt stoppes 23. desember, og det er ikke tillat med vinterjakt