Forfatter: kirsti

mars 13, 2020 kirsti No comments exist

På grunn av de rådende corona-forhold har styret beslutte å avlyse årets oppsatte årsmøte. Som følge av dette vil også det planlagte seminaret om elg/bjørn i forlengelsen av årsmøtet også bli avlyst. Nytt tidspunkt for avholdelse av årsmøte vil bli satt opp senere.

februar 17, 2020 kirsti No comments exist

En av de sju avføringsprøvene som har vært til analyse etter funn i fjellene rundt Narvik, viste at bjørn har vært på ferde. – En prøve fra Herjangsfjellet var positiv, forteller rovviltkontakt Egil Sletteng. Flere prøver av avføring fra dyr ble overlevert rovviltkontakten i høst. Det vil si i perioden fra 15. september til 4….

oktober 24, 2019 kirsti No comments exist

Tirsdag 21 oktober fant turgåere den døde elgoksen i Djupelva ved Båtvannet. Etter undersøkelser med viltnemda finner vi at det har vært en påkjørsel ved E10, Knivslira, for ca en uke siden. I følge opplysninger vi har innhentet ble det ikke iverksatt ettersøk. Det med grunnlag i uttalelser fra sjåfør og hans observasjon av det…

september 15, 2019 kirsti 1 comment

Observasjon av bjørneskit ved Slagåsen vest av Skallvann på Herjangsfjellet. For de som ikke er kjent så er det ca midtveis mellom Vestre Skallvann og Varden. En av våre grunneiere fant bjørneskit og kontaktet en av Nord Norges fremste viltforvalter/ kjenner av bjørn og dens adferd. Han er sikker på denne observasjon viser at det…

september 4, 2019 kirsti

På grunn av dårlig resultat ved rype telling er det ikke tillatt med rypejakt i sesongen 2019. Det er åpnet for orrfugl og hare jakt fra 10 september. Småviltjakt stoppes fra 25 september og så lenge elgjakten pågår. Det informeres på hjemmesiden når elgjakten er ferdig. Småviltjakt stoppes 23. desember, og det er ikke tillat med…

mars 24, 2019 kirsti

Trekning av turbok på Hellaren 2017 er foretatt, den heldige vinneren er Lindis Johansen. Premien er gavekort på Sportssenteret i Narvik til en verdi av kr. 500. Gratulerer!